close
Komerčné články

Zvýšte bezpečnosť na pracovisku kvalitnými bezpečnostnými páskami

Bezpečnosť pri práci
Bezpečnosť pri práci

Vytvorenie dobrých podmienok na prácu vo výrobných halách, skladových priestorov, ale aj kancelárskych priestorov je povinnosťou každého podnikateľa. Niekedy však tomu nevenujú príliš veľa pozornosti a neplánovane ich prekvapí pracovný úraz.

Zvýšte bezpečnosť na pracovisku kvalitnými bezpečnostnými páskami. Ktoré pásky by ste si mali kupovať, aby ste zvýšili bezpečnosť a neohrozovali tak zdravie zamestnancov?

Reflexné pásky na zlepšenie viditeľnosti strojov

Práca v zlej viditeľnosti s ťažkými strojmi, autami, či inými veľkými zariadeniami si vyžaduje kvalitné osvetlenie. Aby však stroje a zamestnanci pracujúci s nimi neboli ohrození, stroje, zariadenia a autá by mali byť označené reflexnými páskami.

Existujú totiž reflexné pásky na auto, ktoré zvýšia viditeľnosť tohto vozidla v zlých viditeľnostných podmienkach a tým aj znížia riziko poškodenia tohto auta. Počasie si nevyberáme a keď je potrebné pracovať v zlých podmienkach, je lepšie zviditeľniť sa, aby sme neboli nepriehliadnuteľný a aby nebolo ohrozené hlavne naše zdravie.

Ich aplikácia na autá a stroje je úplne jednoduchá. Stačí, keď stiahnete fóliu zo zadnej strany pásky a prilepíte ju na dostatočne očistený a odmastený podklad, v tomto prípade na stroj alebo auto.

Bezpečnostné lepiace pásky

V každom pracovisku sa nájdu nebezpečnejšie zóny, ktoré by ste ako zamestnávateľ mali zviditeľniť, aby neohrozovali zamestnancov, ale aj vás, keď cez ne prechádzate.

Potrebujete bezpečné pásky. Jedná sa o výstražné a orientačné značenie, ktoré zvyšuje viditeľnosť a znižuje úrazovosť v rizikových priestoroch. Ak chcete zvýrazniť chodníky, riziká a objekty, odporúčame vám kúpiť bezpečnostné lepiace pásky.

Zvýšte bezpečnosť na pracovisku a investujte do kvalitných reflexných bezpečnostných pások.

Tags : bezpečnostné páskyreflexné pásky