close
Komerčné články

Prispejte k zníženiu emisií a začnime spolu chrániť životné prostredie

Ochrana životného prostredia
Ochrana životného prostredia

Je všeobecne známe, že planéta sa zohrieva. Každý rok stúpa priemerná teplota a o pár rokov bude napríklad v Londýne tak teplo ako napríklad v Barcelone. Kvalita životného prostredia sa neustále zhoršujú a viacerí environmentálni aktivisti upozorňujú na vytváranie odpadu a znečistenie ovzdušia výfukovými plynmi, ktoré dýchame. Práve automobilový priemysel dvíha prst aktivistov, nakoľko áut neustále pribúda a kvalita ovzdušia sa neustále zhoršuje.

Automobilové veľmoci

Automobilový priemysel je dôležitý pre každú automobilovú veľmoc- krajinu, ktorej veľkým ziskom je práve zisk z automobilového priemyslu. Krajinou, ktorej zarába automobilový priemysel sme my. Na Slovensku máme viacero automobiliek a patríme ku krajinám, kde na jedného obyvateľa pripadá najviac áut.

Elektromobily a hybridy

Ak ale chce automobilový priemysel naďalej napredovať, bude musieť obmedziť vývoj a výrobu dieselových áut a benzínových áut a nahradiť ich elektromobilmi. Elektromobily používajú najlepšie elektromotory, ktoré fungujú tak, že premieňajú elektrickú energiu na mechanickú prácu. Problémom však je nedostatok nabíjacích staníc. To sa však dá pomerne rýchlo vyriešiť.

Elektromobily a hybridy sú budúcnosťou. Napríklad značka Toyota už dlhodobo vyrába kvalitné hybridy, ktoré majú znížiť spotrebu paliva a zlepšiť kvalitu životného prostredia. Hybridný motor áut tejto značky sa skladá z elektromotora, zážihového motora a akumulátora. Tieto súčasti navzájom spolu fungujú, aby znížili počet emisií a prispeli k skvalitneniu životného prostredia.

Ak chcete prispieť k skvalitneniu životného prostredia, uprednostňujte hybridy a elektromobily, ktoré sú hudbou budúcnosti a v nasledujúcich rokoch budeme o nich viac počuť. Ak sa vám dá, chodievajte skôr na bicykli, alebo využívajte kolobežky. Je vidieť, že práve náhrady automobilov bývajú vo veľkých mestách dostupné. Prenájom bicyklom, kolobežiek alebo segwayov láka stále viac ľudí.

Tags : elektromobilyelektromotoryemisie