close
Komerčné články

Máte doma nesústredené dieťa? Na zlepšenie pozornosti môžu pomôcť hračky.

Poruchy sústredenia a hyperaktivita dnes už nie sú žiadnou novinkou. K nesústredenosti často prispievajú vonkajšie podnety, ktorých majú dnešné deti nad hlavu. Televízor, počítač, tablet, mobil, to všetko môže vášmu dieťaťu prispieť k problémom v škole či škôlke.

Poruchy pozornosti

Ak vaše dieťa neobsedí ani chvíľu a dokáže za 5 minút vystriedať niekoľko hračiek, môže ísť o hyperaktivitu s poruchou pozornosti. Neignorujte prvé signály. Nemusí ísť o nič hrozné, no v budúcnosti by na to mohlo dieťa doplatiť v škole. Aj malými krokmi môžete dieťaťu pomôcť naučiť sa dlhšie zvažovať, premýšľať a koncentrovať sa na jednu vec.

Poruchy pozornosti môžeme charakterizovať ako nedostatočnú aktivitu určitých častí v mozgu. Rozlišujeme dva druhy pozornosti.

ADD – porucha pozornosti bez hyperaktivity. Deti bývajú viac zasnené, pomalé, neprítomné, ba dokonca uzavreté vo svojom fantazijnom svete. Ak ich niečo skutočne baví, dokážu sa pre danú vec nadchnúť. V škole pracujú pomalšie, ale nemajú problém so správaním.

ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou. Deti bývajú viac nepozorné, pritom veľmi živé a dynamické. Nevydržia chvíľu v pokoji, sú impulzívne, neposlušné, nedokážu sa sústrediť na jednu vec dlhšie.

Prečo kladieme dôraz na rozvoj psychomotoriky?

Pohybovými zručnosťami dieťaťa podporujeme vývoj jeho mozgu. Je dôležité, aby si dieťa prešlo všetkými fázami vývoja chodenia – od prvých pohybov rúk a nôh, cez plazenie sa, lozenia po štyroch, až po chodenie vzpriamene. Nechajme deti rozhodovať o tom, ako dlho má každá fáza trvať. V tomto období v mozgu dieťaťa dochádza k spojitosti medzi nervovými bunkami, ktoré vytvárajú nervový systém. 

Čo dokáže podporovať a vytvárať nepozornosť u detí?

Dnešné deti vyrastajú vo svete, ktorý je obklopený modernými výdobytkami techniky. Internet, mobil, televízor, počítač, skrátka mnoho neobmedzených možností.

Ako upraviť prostredie, kde sa deti učia?

Pre deti s týmito poruchami je veľmi dôležité, v akom prostredí sa učia a akými predmetmi sú obklopené. Preto je nutné klásť dôraz aj na výber hračiek. „Hračka by nemala slúžiť len na hranie, ale aj na vzdelávanie, podporu tvorivosti a fantázie. Hračky treba nakupovať s uvážením a s cieľom rozvíjať prirodzenú detskú zvedavosť, nie hromadiť množstvo zbytočných predmetov len preto, že sú pekné,vysvetľuje Dominik Rusňák zo siete hračkárstiev TOYETO. Detská izba by mala byť prehľadná a nepôsobiť preplnene. Obrovské množstvo vecí môže deti zásadne rozptyľovať. Taktiež steny v miestnosti by mali mať neutrálne farby bez množstva ornamentov, aby u detí nedošlo k preťaženiu vizuálnymi podnetmi. Dôležité je obmedziť modernú techniku, redukovať hladinu hluku. Skúsme nahradiť televízor niečím lepším, čo práve naopak pomáha sústredenosti detí. Skvelým predmetom sú hlavolamy, ktoré príjemne trápia naše mozgové závity, napr. Rubikova kocka. Pre dieťa znamená výzvu, ktorá ho posúva vpred a na záver sa odvďačí pocitom úspechu a zadosťučinenia. 

Spoločenské hry – táto hra podnecuje deti k tráveniu spoločných chvíľ so svojou rodinou, a to je to najdôležitejšie. Stolné hry, pexesá, kartové hry, alebo inovatívne spoločenské hry plné nápaditých detailov. Všetko sú to hry, ktoré nás učia prekonávať prekážky, prijať neúspech, ale aj tešiť sa z úspechu druhých. Jednou z najznámejších spoločenských hier je predsa hra Človeče, nehnevaj sa!

Majstri, remeslá, povolania – určite ste sa aj v detstve hrali na rôzne povolania. O akom povolaní ste snívali? Zahrajte sa spolu na obchodníka, lekára či remeselníka. Sociálna hra na remeslá rozvíja nové vedomosti, deti sa najlepšie učia pri hre.

Modelovacie hmoty a plastelína – plastelína je veľmi trendová záležitosť, ktorú nájdete v rôznych farbách, ba dokonca sú obohatené o rôzne „super schopnosti“ – extrémnu elasticitu, svietivosť v tme či magnetizmus. Jednou takou je inteligentná plastelína. Je v skratke inteligentná, nevysuší sa, nedráždi alergénmi, BPA, či inými škodlivinami, nesmrdí a nelepí sa.

Motorické hračky – zatĺkačky, vkladačky, skrutkovačky, prevliekačky, hračky na ťahanie, tlačenie aj triedenie. Motorické schopnosti sa u detí rozvíjajú medzi prvými a hmat je jedným z najdôležitejších spôsobov, ako spoznávať okolitý svet. 

„Vnímavé hračky vplývajú na sústredenosť pri hre, pomocou nich deti skladajú obrázky z kociek, skladajú obrázky podľa predlohy, triedia predmety. Využívajú a trénujú zmysly ako sluch, zrak i hmat. V izbe by deti nemali mať podľa možností televízor, mobil, internet, či počítač a laptop. V prvom rade by mali mať pozornosť zo strany rodičov, mať možnosť s nimi komunikovať. Treba s nimi jednať citlivo a srdečne, hlavne prejavovať o deti záujem,“ vysvetľuje MUDr. Jarmila Hornová, PhD., pediater.