close
Komerčné články

Čo môže negatívne ovplyvniť prácu vo výrobných halách a v skladoch?

Výrobné haly a skladové priestory sú dôležitou súčasťou firmy, no viacerí podnikatelia sa sústredia predovšetkým na zariadenie kancelárskych priestorov, recepcií a návštevníckych zón.

Ak chce podnikateľ, aby jeho firma fungovala a napredovala, nemal by zanedbávať starostlivosť o vybavenie výrobných hál a skladových priestorov. Čo by mohlo negatívne ovplyvniť prácu vo výrobných halách a skladových priestoroch?

Nekvalitné osvetlenie

Majitelia firiem sa snažia ušetriť, no niekedy šetria aj na tom, čo výrazne ovplyvňuje prácu a predovšetkým zdravie zamestnancov.

Jedným z negatív, ktoré môže vážne skomplikovať pracovné podmienky, je zlé osvetlenie. Poruchové, slabé osvetlenie zhoršuje podmienky na výrobu produktov a v skladoch zase zhoršuje podmienky na manipuláciu s tovarom. Investujte preto do kvalitnejšieho osvetlenia výrobných hál a skladových priestorov. Investícia sa vám vráti hlavne zvýšením bezpečnosti, spokojnosťou zamestnancov a tým aj zvýšením produktivity.

Nefunkčné stroje

Každý stroj, ktorý sa používa, sa po čase začne kaziť. Pri pravidelnej kontrole a pravidelnom servise sa ale životnosť strojov výrazne predĺži. Dávajte preto pravidelne kontrolovať stroje, ktoré sa dennodenne využívajú či už v sklade, alebo vo výrobnej hale. Na vysokozdvižných vozíkoch kontrolujte stav vidlíc, ale hlavne stav priemyselných koliesok, na ktoré je vyvíjaný veľký tlak.

Nekvalitné ochranné pracovné prostriedky

Okrem nekvalitného osvetlenia a nefunkčných strojov môžu negatívne ovplyvniť prácu vo výrobných halách aj nekvalitné ochranné pracovné pomôcky, resp. ich nedostatok. Ak chcete zlepšiť pracovné podmienky vo výrobných halách a v skladoch, investujte do ochranných pracovných pomôcok nezávisle od toho, či zamestnanci obsluhujú vysokozdvižné vozíky, stroje na výrobu, alebo minibágre s kvalitnými gumovými pásmi.

Urobte všetky potrebné opatrenia, aby nič neovplyvnilo produktivitu zamestnancov a hlavne ich zdravie.

Tags : podnikanie