close
Komerčné články

Popracujte na zvýšení bezpečnosti na pracovisku

Väčšina firiem podnikajúcich na Slovensku dlhodobo bojuje s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Dlhodobo hľadajú nových zamestnancov a pozície, ktoré by nutne potrebovali obsadiť, majú problém obsadiť.

Problémom väčšiny podnikateľov, a to nielen na Slovensku, je podceňovanie bezpečnosti na pracovisku. Zamestnávatelia a majitelia firiem sa snažia šetriť tam, kde sa len dá, pričom si neuvedomujú, že nekvalitné stroje a celkovo vybavenie firmy negatívne vplýva predovšetkým na zamestnancov, ktorí v týchto priestoroch pracujú. Popracujte preto na zvýšení bezpečnosti na pracovisku.

BOZP

Zákonná povinnosť, avšak niektorí zamestnávatelia BOZP nevenujú veľa pozornosti pričom za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona im hrozia mastné pokuty. Profesionálne služby BOZP majú však veľký prínos pre samotnú firmu. Minimalizujú totiž pracovnú úrazovosť, vytvárajú priaznivejšie pracovné podmienky a zdokonaľujú systém bezpečnosti vo firme.

Keďže služby BOZP nie sú len o bezpečnosti a ochrane zdravia, ale aj o zvýšení efektivity práce, malo by vám na nich záležať o to viac.

Odporúčame vám obrátiť sa na firmy, ktoré zabezpečujú služby BOZP. Odbremenia vás od sledovania zmien v legislatíve a vykonajú všetky potrebné školenia pre pracovníkov.

Ochrana pred požiarmi

Ak chcete zvýšiť bezpečnosť na pracovisku, odporúčame vám zamerať sa aj na ochranu pred požiarmi. Predchádzať vzniku požiarov je zákonnou povinnosťou osoby, ktorá vlastní priestory, alebo ich má aspoň v prenájme.

Aby ste sa vyhli vytváraniu novej pozície technika požiarnej ochrany, najmite si firmu, ktorá všetko potrebné v rámci ochrany pred požiarmi spraví za vás.

Popracujte na zvýšení bezpečnosti na pracovisku a myslite predovšetkým na BOZP a ochranu pred požiarmi. Zvýšením bezpečnosti zabezpečíte nielen ochranu zdravia, ale hlavne zvýšenie produktivity, zefektívnenie práce a samozrejme aj ochranu majetku firmy.