close
Schodisková rudla
Schodisková rudla

Manažment logistických a distribučných centier sa za posledné dekády zmenil. Model závislý od manuálnej ľudskej práce a papierovej evidencie dokumentov vystriedal model, kde technológie majú svoje nezastupiteľné miesto aj pri jednoduchých operáciách.

Logistika dnes

Zatiaľ čo rudla na schody a bežný skladník tvorili donedávna v sklade typickú dvojicu, dnes pri návšteve moderných skladov máme pocit, ako by sme sa presunuli do budúcnosti.

Na Slovensku máme menšie sklady, v ktorých dopad nových technológií nepociťujeme. Najmä v priemyselných parkoch však nájdeme aj logistické centrá, kde novinky v technológiách môžeme vidieť pri každej činnosti.

1. Čiastočne autonómne logistické centrá

Tých je momentálne zatiaľ najviac. Ide o pokročilú úroveň v logistike budúcnosti. Ľudskú silu tu stále máme, nájdeme tu však aj autonómne vysokozdvižné vozíky a regálové systémy. Kombinácia senzorov, kamier a softvéru ide ruka v ruke s tou ľudskou, ale človek v tomto systéme je ako podporná zložka.

2. Plne autonómne logistické centrá

Vysoká miera produktivity a minimálna spotreba nepriamych prevádzkových nákladov. To sú znaky centier, kde nájdeme len pár ľudí, ktorí zabezpečujú prevádzku priestorov. Investícia do skladu budúcnosti je dostupná stále len pre pár spoločností.

Aké sú výhody plne autonómnych logistických centier?

  • Signifikantné zníženie nákladov na pracovnú silu
  • Vysoká miera produktivity a efektivity
  • Minimálna miera chybovosti
  • Rýchlosť dodávateľskej siete

Čo nás čaká v budúcnosti?

Hoci dnes v skladoch je rudla na schody a vysokozdvižný vozík bežným vybavením, trend sa postupne mení. Veľká kúpna sila spôsobuje, že požiadavky zákazníkov sú vyššie než kedykoľvek predtým. Tento trend je spôsobený aj rozvojom internetového obchodu a sociálnych sietí a predpokladá sa, že bude pokračovať bez ohľadu na priemysel. Nové technológie preto budú postupne bežnou súčasťou aj menších skladových priestorov.

Tags : Logistické centráLogistika

Leave a Response