close
Komerčné články

Ako sa stať najlepším zamestnávateľom?

Zamestnanci
Zamestnanci

Viaceré začínajúce podnikateľské subjekty majú príliš veľké oči a očakávajú, že v priebehu pár týždňov od predaja produktov budú zisky dosahovať také hodnoty, aké si predstavovali. Ak sa chcete stať najlepším zamestnávateľom, ku ktorému sa noví zamestnanci budú len hrnúť, poradíme vám, čo preto musíte urobiť.

Vytvorte bezpečné podmienky na prácu

Ak chcete byť najlepším zamestnávateľom, začať by ste mali predovšetkým vytvorením bezpečných podmienok na prácu. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je povinnosťou a netreba to brať len tak, aby ste splnili všetky zákonné povinnosti. Treba to brať tak, že chcete svojim zamestnancom vytvoriť prostredie, ktoré ich bude motivovať k práci, ktoré ich bude chrániť pred nebezpečenstvom, ktoré hrozí pri výrobe finálnych produktov.

Keď vytvoríte dobré podmienky na prácu, máte možnosť uchádzať sa o získanie certifikátu ISO 45001. jedná sa o medzinárodne uznávanú špecifikáciu pre posudzovanie systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Keď sa vám podarí identifikovať všetky možné riziká na pracovisku a robiť všetko pre to, aby ste ich minimalizovali, vtedy sa stanete najlepším zamestnávateľom.

Buďte podnikateľom, ktorý neničí životné prostredie

Vzhľadom na čoraz častejšie rozoberanú tému životného prostredia, by nebolo zlé, keby ste firmu a jej fungovanie riadili tak, aby ste neničili životné prostredie. Zamestnancom vytvorte také prostredie, ktoré im umožní triediť odpad a pri zariaďovaní výrobných hál vyberajte také stroje, ktorých výroba a ani samotné fungovanie nie sú záťažou pre životné prostredie.

Ak budete takto pokračovať, môžete požiadať o certifikát environmentu ISO 14001. Základným zámerom tejto normy je podpora ochrany životného prostredia a prevenciu znečisťovania. Ak sa budete sústrediť na získanie tejto normy, máte istotu,že budete tým najlepším zamestnávateľom v okolí.

Tags : certifikátzamestnávateľ